Kortrijk


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 206-207.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 314-315.

Literatuur

Backhouse, M., ‘Veroordeelde Kortrijkse protestanten uit de XVIde eeuw (1566-1585)’, Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk 42 (1975), pp. 171-194.

Buitendijk, W.J.C., Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (Amsterdam 1942).

Camerlynk, L. en E. de. Maesschalck, In de sporen van 1302 : Kortrijk-Rijsel-Dowaai (Leuven 2002).

Decavele, J., De dageraad van de reformatie in Vlaanderen ( Brussel 1975).

Decavele, J., De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed (Leuven 2004).

Delmotte, M., ‘De sociaal-ekonomische achtergrond van de beeldenstorm in 1566 in Gent en de godsdiensttroebelen in het Kortrijkse’, De Leiegouw 6 (1964) pp. 116-118.

Doorselaer et al. ed., De geschiedenis van Kortrijk (Tielt 1990).

Guillemyn, E., De vrijbuiters: XVIde-eeuwse guerrillastrijders als voorposten in de Tachtigjarige Oorlog. De kasselrij Kortrijk in 1584-1593 (Varsenare 1990).

Maddens, K E.A., De geschiedenis van Kortrijk (Tielt 1990).

Maddens, K E.A., ‘De gevolgen van de opstand tegen Spanje in Vlaanderen’ , De Leiegouw 1 (1959), pp. 122-123.

Maddens, K E.A., ‘Het optreden van de Spaanse troepen in Zuid-West-Vlaanderen in 1587-1590’, De Leiegouw 6 (1964), pp. 115.

Monballyu, Het gerecht in de Kasselrij Kortrijk (1515-1621) (Leuven 1976).

Potter, F. de, De geschiedenis der stad Kortrijk (Gent 1873-1876).

Scheerder, J., De Beeldenstorm (Bussum/Haarlem 1974).

Sevens, Th., Handvesten rakende de Wederdoopers en de Calvinisten der XVIe eeuw in de voormalige kastelnij van Kortrijk (Kortrijk 1925).

Vanbossele, J., ‘De muiterij van het Spaanse garnizoen in 1590’, De Leiegouw 41 (1999), pp. 65-78.

Verheyden, A.L.E., Le martyrologe Courtraisien et le martyrologe Bruxellois (Vilvorde 1950).

Oude drukken

Veroveringhe vande citadelle ende casteel tot Cortryck. Gheschiedt op den 24. mey 1648. – Antwerpen : Martinus Binnart, 1648. – 4 p. ; 19 cm. Petit 2409.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 5167