Heshusius, Tilemann

Niederwesel, 3 november 1527 – Helmstädt, 1588

Tilemann Heshusius of Hesshus was een luthers predikant, als zovele anderen polemisch ingesteld en daarom nergens langer dan enkele jaren werkzaam. Hoewel hij ook tegen de calvinisten ijverde is hij niettemin uitgenodigd om in oktober 1566 naar Antwerpen te komen om daar de calvinisten over te halen de Augsburgse Confessie te aanvaarden. Het bleef bij een intermezzo van enkele maanden, waarna hij weer naar Duitsland terugkeerde: ‘fast sind seine Schicksale merkwürdiger als er selbst’, vatte zijn biograaf in de ADB venijnig samen. In deze levensschets is overigens geen melding gemaakt van Heshusius’ activiteit in Antwerpen. Zie voor andere lutherse predikanten die met hetzelfde doel naar Antwerpen waren uitgenodigd: Matthias Flacius Illyricus , Hermann Hamelmann en Cyriacus Spangenberg

Anton van der Lem

Literatuur

Allgemeine Deutsche Biographie 12 (Leipzig, 1880) 314-316 (Gass)

Neue Deutsche Biographie : niet opgenomen

Um Luthers Erbe : Studien und Texte zur Spätreformation : Tilemann Heshusius (1527-1559) / Peter F. Barton. – Witten : Luther Verlag, 1972. – 261 p. ; 23 cm. – (Untersuchungen zur Kirchengeschichte ; Bd. 6). Bibliografie: blz. 241-261. ISBN 3-7858-0166-1. Hierin niets over het verblijf in de Nederlanden.
Plaatsingscode UB Leiden: S 5453 6

Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand / von Felix Rachfahl. – Haag : Nijhoff, 1906-1924. – 3 dl. : ill. ; 24 cm. II, 847, 857.

Robert Fruin, Het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog, in: Verspreide Geschriften I (‘s-Gravenhage, 1900) p. 433-434