Bronnen Quellen Fuentes Sources

Nieuw, door Alistair Duke:

Documenten betreffende de vroege jaren van de Opstand in de Nederlanden geciteerd door

Documents relating to the early years of the Revolt in the Netherlands cited by

Pieter Bor 1549-1576

François le Petit 1559-1579

Sources in English

1477

Groot-Privilege
Nederlands
14 maart 1477

1543

Instrucciones de Carlos V para Felipe
Castellano
4 Mayo 1543

Instrucciones de Carlos V para Felipe
Castellano
8 Mayo 1543

1549

Sanction Pragmatique
Français
Novembre 1549

1555

Ordres et instructions pour le Conseil d’État
Français
18 Novembre 1555

Zes van de voornaamste privileges van Brabant
Nederlands
1555 en vroeger

1559

Super universas: de paus maakt de Nederlanden tot een zelfstandige kerkprovincie
Nederlands
12 mei 1559

Guillaume dOrange créé stadhouder
Français
9 août 1559

1563

Remonstrance du prince d’Orange, comte d’Egmond et comte d’Horn à la duchesse Marguerite de Parme
Français juillet 1563

1564

De hoge edelen kiezen een narrenlivrei
Nederlands
carnaval 1564

Willem van Oranje spreekt de Raad van State toe: de Oudejaarsrede
Latijn, Nederlands, Frans, Duits
31 december 1564

1566

Het Verbond der Edelen Nederlands
1566

Smeekschrift der edelen
Nederlands
5 april 1566

Tweede smeekschrift der edelen
Nederlands
30 juli 1566

Godsdienst-akkoord te Antwerpen
Nederlands
2 september 1566

Request van de doopsgezinden te Antwerpen aan Willem van Oranje
Nederlands
24 september 1566

Beeldenstorm te s-Hertogenbosch
Nederlands
10 oktober 1566

1567

Eed aan de koning
Nederlands
11 januari 1567

1566-1568

Légitimer la répression des troubles.
Les correspondances du pouvoir espagnol avec les princes allemands
au début de la Révolte des Pays Bas

Français / Deutsch
octobre 1566-juin 1568

1570

Nieuw, door René Vermeir (under construction)
Alva verbiedt de inwoners van Artesië buiten de Nederlanden te studeren
Frans
4 maart 1570, n.s.

1572

Willem van Oranje roept op tot verzet
Nederlands
14 april 1572

Willem van Oranje roept op tot verzet
Hertaald in hedendaags Nederlands
14 april 1572

Declaration et protestation de Monseigneur le Prince d’Orenge
Français
[1572]

Algunas cosas que el principe de Oranges ha hecho en Holandia
Castellano
primavera 1572

Gedicht op de Martelaren van Gorcum Nederlands
9 juli 1572

Instructie voor Marnix van Sint-Aldegonde
Nederlands
13 juli 1572

1572/1573

Het beleg en de inname van Haarlem, volgens Emanuel van Meteren
Nederlands
december 1572 – juli 1573

1574

Bernardino de Mendoza over Leidens beleg en ontzet

Nederlands

december 1573 – oktober 1574

1575

Holland en Zeeland dragen de hoge overheid op aan Willem van Oranje
Nederlands
11 juli 1575

1576

Pacificatie van Gent
Nederlands
8 november 1576

1577

Première Union de Bruxelles
Français
9 Janvier 1577

Satisfactie van Schoonhoven
Nederlands
20 februari 1577

Satisfactie van Goes
Nederlands
22 maart 1577

Satisfactie van Haarlem
Nederlands
24 maart 1577

Summary report of the Prince of Orange his entry into Brussels
English

24 september 1577

Satisfactie van Heusden
Nederlands
3 december 1577

Voorwaarden waarop Mathias van Oostenrijk is aangenomen als gouverneur-generaal van de Nederlanden
Nederlands
7 december 1577

Deuxième Union de Bruxelles
Français
10 Décembre 1577

1578

Satisfactie van Amsterdam
Nederlands
8 februari 1578

Toespraak van de ambassadeurs der Nederlanden op de Rijksdag te Worms
Frans
7 mei 1578

Try-ou t

Religievrede te Antwerpen
Nederlands
29 augustus 1578

1579

Union d’Arras (Unie van Atrecht)
Français
6 Janvier 1579

Unie van Utrecht
Nederlands
20 januari 1579

Satisfactie van Bergen-op-Zoom
Nederlands
21 juli 1579

Traité dArras (Verdrag van Atrecht)
Français
12 september 1579

1580

Filips II doet Willem van Oranje in de ban
Nederlands
15 maart 1580

De Staten van Friesland verbieden de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst
Nederlands
31 maart 1580

Traité du Plessis-lès-Tours
Français
19 Septembre 1580

Jaren ’80

Une opinion sur le prince d’Orange, le blamant d’athéisme
Français
Ongedateerd, vermoedelijk begin jaren ’80

1581

Apologie of Verantwoording van Willem van Oranje
Nederlands
25 januari 1581

Antiapologia o contra defensa
Spaans
1581 of later

Holland en Zeeland dragen de Hoge Overheid op aan Willem van Oranje
Nederlands
5 juli 1581

Plakkaat van Verlatinghe

Nederlands
26 juli 1581
(doorzoekbare tekst)

Plakkaat van Verlatinghe
Nederlands
26 juli 1581

(gedigitaliseerd origineel)

Plakkaat van Verlatinghe
Spaans
26 juli 1581

Apologie
Spaans (fragmenten)
1581

1582

Ordonnance de Philippe II de n’aider des écoles dans les provinces révoltées
Frans
26 maart 1582

1584

Lijkschouwing van prins Willem van Oranje
Nederlands
10 juli 1584

Vonnis van Balthasar Gerards
Nederlands
14 juli 1584
Met dank aan het Gemeentearchief Delft

1589

Willem Lodewijk bepleit de aanvallende oorlog
Nederlands
1589

1591

De Staten-Generaal te Den Haag richten een Raad van Brabant op
Nederlands
26 september 1591

1594

Reductie van de stad Groningen
Nederlands
23 juli 1594

1595

Benoeming van aartshertog Albertus vanOostenrijk tot gouverneur-generaal van de (koninklijke) Nederlanden
Frans
2 augustus 1595

Bijzondere instructie voor Albertus van Oostenrijk
Frans
2 augustus 1595

Geheime instructie voor Albertus van Oostenrijk
Frans
2 augustus 1595

1598

Filips II geeft de Nederlanden aan zijn dochter Isabella en haar man Albertus van Oostenrijk
Frans
6 mei 1598

Geheime bepalingen bij de overdracht van de Nederlanden aan Albert en Isabella
Spaans
6 mei 1598

Instruction à M. de Buzanval, allant en Hollande
Frans
augustus 1598

1609

Twaalfjarig Bestand
Nederlands
9 april 1609

1617

Scherpe Resolutie
Nederlands
4 augustus 1617

1626

De rooms-katholieke geestelijkheid verzoekt de koning om een aartsbisschop van Utrecht
Nederlands
1626

1632

Memorial to Sir Edward Harwood
English
1632/1636