Justinus van Nassau

Natuurlijke zoon van Willem van Oranje, edelman en admiraal

?, 1559 – Leiden, 26 juni 1631

Biografie

[volgt]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XIII (Haarlem, 1868) 75-78

Allgemeine Deutsche Biographie 14 (Leipzig, 1881) 759 (P.L. Muller)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 1363-1365 (P.J. Blok)

Van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau : een biografisch woordenboek , 110-111

Bastaard van Oranje : Justinus van Nassau : Admiraal, diplomaat & gouverneur (1559-1632) / Adri P. van Vliet. – Zutphen : Walburg Pers, 1917. – 256 p. : illustraties ; 24 cm.

Justinus von Nassau (1559-1631), ein Sohn Wilhelms von Oranien, und seine Rolle im Achtzigjährigen Krieg der Niederlande / von Jochem Rudersdorf. – [S.l. : s.n.], 2000. – P. 111-149. : ill., portr. ; 24 cm Overdr. uit: Nassauische Annalen 111 (2000).

Twee ‘Bredase’ emblemen / door Simon A. Vosters. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom”: vol. 49 (1996), pag. 194-213.

Een afscheidsmaaltijd voor Justinus van Nassau in 1601 / J.H. Kluiver. In: Jaarboek …, ISSN 0922-775X: (1994 [versch. 1995]), pag. 77-91.

Het admiralenboek : de vlagofficieren van de Nederlandse marine, 1382-1991 / Luc Eekhout. – Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1992. – 192 p. : ill. ; 29 cm. – (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis ; 6). Met lit. opg., reg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 90-6707-289-3 geb., pag. 64.

Justinus van Nassau (1559-1631) en Willem van Nassau-van der Leck (1600-1627) : twee leden van het Huis van Oranje-Nassau ten tijde van de 80-jarige oorlog / C.F. Bruijn. – [S.l. : s.n.], 1989. – 37 p. ; 30 cm. Met reg. en bibliogr.

Justinus van Nassau / A. de Smit. In: Ons leger : algemeen orgaan voor weermachtsbelangen : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging “Ons Leger”, ISSN 0030-2724: vol. 50 (1966), afl. 1, pag. 12-16.

Nassau’s in “Staatschen dienst”. I. Justinus van Nassau. II. De Zonen van Maurits. III. Frederik van Nassau Zuylestijn. IV. Willem Hadriaan van Nassau-Odijk. V. Nazaten van Lodewijk van Nassau-Beverweerd, te velde onder Willem III en in de Spaanse Successieoorlog. VI. Johan Maurits van Nassau de Braziliaan / G.T. Campagne In: Ons leger : algemeen orgaan voor weermachtsbelangen : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging “Ons Leger”, ISSN 0030-2724: vol. 44 (1960), afl. 10, pag. 24-29; afl. 11, pag. 17-22; afl. 12, pag. 20-26; vol. 45 (1961), afl. 1, pag. 27-31; afl. 2, pag. 11-17; afl. 3, pag. 21-28; afl. 4, pag. 30.

Het huwelijk van Justinus van Nassau / A.P. van Schilfgaarde In: De Nederlandsche Leeuw : maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, ISSN 0028-226X: vol. 58 (1940), pag. kol 357.

Justinus van Nassau en de Armada (1588) / J.B. van Overeem. In: Marineblad, ISSN 0025-3340: vol. 53 (1938), afl. 6, pag. 820-831.

Inzending van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden op de internationale tentoonstelling van landkaarten, scheepvaart en volkenkunde te Antwerpen 1902 : horoskoop van Justinus van Nassau (1559-1631). – Antwerpen : [s.n.], 1902. – fig. ; .. cm

Justinus van Nassau / door E.B. Swalue. – Amsterdam : Van Kampen, 1858. – 136 p. : ill. ; 23 cm. “Meest naar onuitgegeven stukken”.

Toen de hr. Wttewaall ons deed opmerken dat de bekende steen op het graf van Justinus van Nassau in de Hooglandsche kerk geheel wordt verwaarloosd, hebben wij een oogenblik gemeend hierop de aandacht te moeten vestigen van de vorstelijke familie. Bij nader inzien begrepen wij, dat het op den weg lag der kerkelijke gemeentecommissie om hierin te voorzien. Wij vertrouwen dat deze maatregelen zal nemen om verdere vernieling te voorkomen. Bij deze gelegenheid vernamen wij, dat de helm van Justinus van Nassau, die vroeger met de wapenrusting op het graf was geplaatst, thans, als eigendom van den heer J.A. van der Chijs in Batavia, berust bij dr. van der Chijs te Zutphen . Uit: Verhandelingen MNL 1872.