Vázquez, Alonso

Toledo, ? – Jaen?, na 1618

Krijgsman en kroniekschrijver.

Over Alonso Vázquez is niet meer bekend dan hij zelf in zijn kroniek meedeelt. Negenendertig jaar deed hij krijgsdienst, waarvan zestien in de Nederlanden en Frankrijk. In het leger van Parma was hij liever sergeant in het tercio van maestre de campo Sancho Martinez de Leiva dan kapitein onder welke generaal dan ook. Nadien was hij kapitein van de piekeniers in Bretagne en van de haakbusschieters op de Spaanse Amerikavloot. Tenslotte vervulde hij bestuurlijke functies in Spanje.

Volgens eigen zeggen schreef hij zijn kroniek vierentwintig jaar na de dood van Parma, dus omstreeks 1616. Zijn werk beslaat de periode vanaf 1577, toen Don Juan na de inname van Namen de Spaanse troepen uit Italië terugriep, tot de dood van Parma, 3 december1592. Op zijn kroniek volgt een naamlijst van officieren die zich onder Parma verdienstelijk hebben gemaakt. Gachard noemde zijn beschrijving van de Nederlanden belangwekkend en citeerde uit het handschrift het panegyrisch ooggetuigeverslag bij het zien van Parma, maar Fruin besteedde geen aandacht aan de editie, die pas in 1879-1880 verscheen.

1. Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese por el capitán Alonso Vázquez, sargento mayor de la milicia de Jaén y su distrito, escrito en diez y seis libros . José Sánchez Rayón, Francisco de Zabalburu ed. in: Colección de documentos inéditos para la historia de España por El Marqués de la Fuensanta del Vall, – Madrid : Ginesta, 1879-1880 – 4 dl.; 568 + 596 + 541 + 584 + p., in-8. Tom. LXXII-LXXIV [UBL: 748 C 16-19]

Het eerste gedeelte van het manuscript – de beschrijving van de Nederlanden – was al gepubliceerd in: L.P. Gachard, Notices et extraits des manuscrits qui concernent l’histoire de Belgique. Les bibliothèques de Madrid et de l’Escurial (Brussel, 1875), appendice D, 455-479.

Gedeelten in Nederlandse vertaling in: Johan Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog (Zutphen, 1933), hoofdstuk III, IX, XI en een fragment op blz. 427-432.

Handschrift

Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. I 132.

Literatuur

José Sánchez Rayón, Francisco de Zabalburu, ‘Advertencia preliminar’, in bovengenoemde editie, I, v-xv; L.P. Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 dl., Brussel 1848-1879) II, lxxxiv-lxxxv; L.P. Gachard, Notices et extraits des manuscrits qui concernent l’histoire de Belgique. Les bibliothèques de Madrid et de l’Escurial (Brussel, 1875) 137-139, 455-479;

Johan Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog (Zutphen, 1933).