Bronckhorst en Batenburg, Dirk en Gijsbert van

Gelderse edelen, ondertekenaars van het Verbond der Edelen

? – Brussel, 1 juni 1568.

Dirk en Gijsbert waren de derde, respectievelijk vierde zoon van Herman van Bronckhorst, heer van Batenburg, en Petronella van Praet. Beiden ondertekenden het Verbond der Edelen en besloten om dienst te nemen bij Hendrik van Brederode, die een neef van hen was. Met hun manschappen troffen zij Brederode niet meer in Amsterdam aan en zelf werden zij de stad niet meer binnengelaten. Zij trokken daarop over land naar Hoorn, en besloten om van daar scheep te gaan naar Emden, omdat van verzet in Holland tot geen sprake meer was. Zij werden echter door hun schipper verklikt en in Harlingen overgeleverd aan de autoriteiten. Van hier bracht men hen over naar de staatsgevangenis in Vilvoorde. Op 1 juni 1568 werden zij in Brussel onthoofd.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, derde stuk (Haarlem, 1855) 1405-1406

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 475 (A.J.A. Flament)