Schenkenschans


Kaarten

Belegeringe van Schencken-Schans met alle de nieuwe forten ende approchien = Le siege du Fort de Schinc avecq toutes les nouvelles fortifications et approches / Wilhelmus Hondius Hagiensis. – [ca. 1:6.250]. – Gedruckt ende uytgegeven in ‘sGraven-hage : by Henricus ende Wilhelmus Hondius, Plaetsnijders aldaer, 1635. – 1 krt. in 3 samengevoegde bladen. : kopergravure, gekleurd. ; 46,5×88 cm met tekst 62×91,5 cm
Kaart van de verovering van Schenkenschans door het garnizoen van Geldern, 18 juli 1635. – Muller 1738. – Met Nederlandse en Franse tekst in boekdruk in 8 kolommen. – Met bijkaart van het gebied tussen Maas, Rijn en Oude IJsel. – Schaalstok van 100 Verges de Rinlande (= 5,9 cm). – Noordwesten boven.
Plaatsingscode UB Leiden: Collectie Bodel Nijenhuis 009-14-001

Cort en bondich verhael mitsgaders een perfecte af-beeldinghe, van het stercke Fort genaemt Schenckenschans. – t’Amsterdam, 1635. – 1 p. ; in-pl
Met Ned. en Fr. tekst. – Onderschrift in 6 kolommen bij kaart: Schencken-Schans ofte ‘s-Graven-Waert.
Muller, Nederlandsche Historieplaten , nr. 1740.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1635: 6

Literatuur

Smit, Jan, ‘Schenkenschanz, politisch-geographisch betrachtet’, in: Simone Frank e.a. (Hrsg.), Rhein-Maas. Studien zur Geschichte, Sprache und Kultur, 2012, Band 3: Festschrift f ür Jörg Engelbrecht zum 60. Geburtstag (Oberhausen, 2012)

Schenkenschanz : “de sleutel van den hollandschen tuin” / red. Guido de Werd. – Kleve : Boss-Verlag, 1986
Plaatsingscode UB Leiden: 3466 E 7

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans. Verovert door het beleydt des alderdoorluchtighsten prince van Oraengien Fred. Henderick van Nassou, den 29. aprilis, anno 1636. / By J. vander Veen. – Arnhem, J. van Biesen bsr, Amsterdam, s. J. van Hilten, [1636], [1636]. – [8] p. ; in-4. – [A]4
Tiele 2561, Knuttel 4421.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1636: 10