Robert de Trazegnies, heer van Sepmeries

Zuidnederlands edelman, gouverneur van Ath en Mechelen.

?,? – ?, 1580

Robert de Trazegnies, heer van Sepmeries, was een zoon van Jan van Trazegnies, hofmeester en ridder van het Gulden Vlies, en Sybille van Ligne. Hij erfde de heerlijkheden Sepmeries en Hacquegnies en werd hofmeester van Margaretha van Parma. Hij was gouverneur en kastelein van de stad en de kasselij van Ath . Op 22 januari 1567 benoemde de landvoogdes hem tot gouverneur van Mechelen , waarbij zij Antoon van Lalaing, graaf van Hoogstraten van die functie onthief. Onder het voorwendsel dat Hoogstraten niet in Antwerpen als plaatsvervanger en assistent van Willem van Oranje gemist kon worden, benoemde zij Sepmeries, maar de ware reden was dat deze een ijverig katholiek was. In Mechelen liet hij dadelijk de predikant tijdens de dienst oppakken en zonder vorm van proces ophangen. Sepmeries kreeg in het bijzonder de opdracht om zich meester te maken van de twee torens en de brug over het water, die gebruikt werden om de omgeving van de stad onder water te zetten (de sassurer des deux tours et du pont sur le cours deau dont on se sert pour inonder le territoire de la ville, Correspondance de Philippe II , dl. I, p. 500). Zijn naam komt in de correspondentie ook voor als Cymeries of Symmeries. Toen Margaretha na haar ambtsperiode vertrok was Sepmeries een van degenen die zij bij de koning aanbeval.

Anton van der Lem

Literatuur

Sepmeries ontbreekt in de Nederlandse biografische woordenboeken.

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek 4 (Brussel, 1970) 842 (M. Baelde)

Correspondance franaise de Marguerite dAutriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. J.S. Theissen, H.A. Enno van Gelder ed. (3 tom., Utrecht, 1925-1942) I, 270, 284, 310, 318, 414, 422, 431; III, 362 vlg., 370, 375.

Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand / von Felix Rachfahl. – Haag : Nijhoff, 1906-1924. – 3 dl. : ill. ; 24 cm. II, 834.

Louis Prosper Gachard ed., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 tom., Bruxelles 1848-1879) I, 430, 458, 500, 508, 603, 651; II, 6, 139, 142; IV, 494.