Katholiek Nederland 1956

De eerste kaart in een aardrijkskundige atlas voor het rooms-katholiek lager onderwijs was een kaart van de indeling van Nederland in bisdommen. Door de bevolkingsgroei was in 1956 het aantal bisdommen uitgebreid: het bisdom Utrecht was verdeeld in Utrecht en Groningen; het bisdom Haarlem was verdeeld in Haarlem en Rotterdam.

Particuliere collectie