Wind, Samuel de

Middelburg, 26 januari 1793 – Middelburg, 19 augustus 1859

Biografie

Na zijn studie en promotie in de rechtsgeleerdheid te Leiden vestigde Samuel de Wind zich als advocaat te Middelburg. Hij maakte er carrière in de rechterlijke macht en werd in 1838 uiteindelijk vice-president van het provinciaal gerechtshof van Zeeland. Daarnaast was hij actief als (rechts)historicus. Hij is hier opgenomen omdat hij in zijn Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers pionierswerk heeft verricht. In dit nog altijd bruikbaar naslagwerk inventariseerde hij zoveel mogelijk geschiedschrijvers uit binnen- en buitenland over de geschiedenis van de Nederlanden. Zijn beschrijvend werk loopt tot en met de Tachtigjarige Oorlog; voor de periode daarna heeft hij een naamlijst van auteurs toegevoegd.

Werken

Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers ; of oordeelkundig overzigt der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815 / voor zoover dezelve zijn uitgegeven door Samuel de Wind. – Middelburg : Abrahams, 1831-1835. – 598 p. ; 22 cm
Dl. 1: 1e stuk: Bevattende de inlandsche Geschiedschrijvers der Nederlanden van de vroegste Tijden tot op den Aanvang der Nederlandsche Beroerten, (970-1566); 2e stuk: 1567-1600; 3e stuk: 1600-1625; 4e stuk: 1626-1648; 5e stuk: Bijvoegsels en verbeteringen, bladwijzer en aanhangsel. – Niet verder verschenen. – Bevat ook “aanhangsel”: Naamlijst der Nederlandsche geschiedschrijvers, sedert 1648 tot 1815. (31 p.).

Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers / door S. de Wind – Te Middelburg : bij de gebroeders Abrahams, 1835. – XXIX, 608, 31 p. ; 22 cm
Dl. 1: Bevattende de inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden tot op den Munsterschen vrede. (970-1648.) – Met “aanhangsel”: Naamlijst der Nederlandsche geschiedschrijvers, sedert 1648 tot 1815. (31 p.). – Niet verder verschenen.
Plaatsingscode UB Leiden: S.GES. 34 1700; 1148 D 21; 1499 D 37.

Het exemplaar 1499 D 37 (Dousa, kluis) is van Robert Fruin geweest, en is voorzien van diens (al dan niet losliggende) aantekeningen.

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XX (Haarlem, 1877) 300-303

Nieuw Ne de rlandsch Biografisch Woord en boek IV (Leid en , 1918) 1466-1467 (A.W.Sijthoff)