Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps

Latijn. Vertaling: De vogelaar is zoet in ‘t pijpen, om het vogeltje te grijpen.

Tijdens de belegering van Leiden in, probeerde de Spaanse bevelhebber Valdez de stad met allerlei mooie bespiegelingen over te halen om de wapens neer te leggen en vrede te sluiten. De stad gaf toen het bovenstaande antwoord. Het is een klassiek citaat van Cato de Oude, een Romeinse staatsman. Erasmus had een uitgave bezorgd van de aan Cato toegeschreven spreuken: Disticha Catonis (I, 27). Er was maar één man in Leiden die zo geleerd was, dat we hem als de bedenker van dit fraaie antwoord kunnen beschouwen: Jan van der Does, heer van Noordwijk.

Anton van der Lem

Tal van geschiedschrijvers vermelden dit fameuze antwoord, zoals Bor (I, 506), of Richard Dinothus, De bello civili Belgico libri VI (Basel, 1586), p. 156 vlg.