Herentals

Stad gelegen aan het riviertje de Kleine Nete in het vroegere hertogdom Brabant, thans provincie Antwerpen.

In de Middeleeuwen was Herentals belangrijk wegens de laken-, respectievelijk linnenindustrie. Jacob van Deventer vervaardigde een plattegrond van de stad in zijn bekende serie van stadsplattegronden der Nederlanden. Herentals weigerde in 1569 een Spaans garnizoen toe te laten. Muitende Spaanse troepen, afkomstig van Zierikzee, zorgden in augustus 1576 voor overlast. Vanaf oktober 1576 tot juli 1584 stond de plaats aan de zijde van de Staten-Generaal. Herentals sloot zich in januari 1579 aan bij de Unie van Utrecht. In mei van het volgende jaar moest een gezant van de prins van Oranje de spanningen tussen de godsdienstige groeperingen tot bedaren brengen. In 1584 viel de stad in Spaanse handen en zij deelde verder het lot van dit deel van de Zuidelijke Nederlanden.

Willem van Ham

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 87.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 119, 354.

Kaart

[Maurits slaat de Spanjaarts by Herentals 1604]. – [S.l. : s.n.], [17e E.?]. – 1 krt. ; 22×31 cm. Kaart van: Herenthals, België. – Kopergravure. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 78 N 144

Literatuur

Gemeenten van België : geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek / conceptie en wetenschappelijke leiding: Hervé Hasquin ; met de medew. van Raymond van Uytven en van Jean-Marie Duvosquel ; [medewerkers Valère Arickx … et al.]. – [Brussel] : Renaissance du Livre, 1980-1981. – 4 dl. (3116 p.). : ill. ; 25 cm. Met bibliogr. Deel 1: Vlaanderen. – 1980, pp. 374 (Harry de Kok)

Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle / plans d[e] Jacq. de Deventer ; executés sur les ordres de Charles-Quint en de Philippe II ; reproduits en fac-simile chromographique par l’Institut national de géographie, à Bruxelles ; publ. commencée par Ch. Ruelens et continuée sous la dir. de Ém. Ouverleaux [et] J. van den Gheyn. – Bruxelles : Weissenbruch [etc.], 1884-1924. – 24 livr. ; fol. Livraison 11, Herentals, par Ad. Delvigne.
Plaatsingscode UB Leiden: DOUSA p89 3001

‘Deser landen crijchsvolck’ : het Staatse leger en de militaire revoluties (1588-1688) / Olaf van Nimwegen. – Amsterdam : Bakker, 2006. – 551 p. : ill., krt. ; 23 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-351-2941-5

De dekenij Herentals 1603-1669 : bijdrage tot de studie van het godsdienstige leven in het bisdom Antwerpen / Leo Braeken. – Leuven : Universitaire pers, 1982. – 252 p. : tab. ; 24 cm. – (Symbolae facultatis litterarum et philosophiae Lovaniensis. Series B ; vol. 1). Met samenvatting in het Frans. – Met lit. opg., reg.. ISBN 90-6186-129-2

‘n Stad maakt geschiedenis : bijdrage tot de aloude geschiedenis van de stad Herentals / J.M. Goris. – Herentals, 1969. – 392 p. : ill. ; 26 cm