Gelderland

Republiek van adel : eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) / Conrad Gietman. – Utrecht [etc.] : Van Gruting, 2010. – 343 p. : ill. ; 25 cm. – (Adelsgeschiedenis ; 7). Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht. – Met lit. opg., reg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-75879-50-6 (geb.)

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. – [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. – 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 / Maarten Hageman. – [Nijmegen] : Vantilt, cop. 2005. – 453 p. : ill. ; 25 cm. – (Werken uitgegeven door Gelre, ISSN 0929-9858 ; no. 59). Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2005. – Met lit. opg., reg. ISBN 90-77503-23-4 geb.

Gelre, Geldern, Gelderland : geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre / uitg. in opdracht van de Historische Verein für Geldern und Umgegend door Johannes Stinner en Karl-Heinz Tekath ; [red.: Johannes Stinner … et al. ; vert. van de Duitse bijdragen: D.M. Oudesluijs … et al.]. – Geldern : Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ; Utrecht : Matrijs [distr.], 2001. – 527 p. : ill., krt. ; 30 cm. – (Hertogdom Gelre ; dl. 1) Rugtitel: Historische bijdragen. – Met lit. opg. Geb.

Gelre, Geldern, Gelderland : Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern / hrsg. im Auftr. des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend von Johannes Stinner und Karl-Heinz Tekath. – Deutsche Ausg. – Geldern : Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 2001. – 527 p. : ill. ; 29 cm. – (Herzogtum Geldern ; Tl. 1) (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ; nr. 100).
Duitse ed. van: Gelre, Geldern, Gelderland : geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre. – Rugtitel: Aufsätze. – Met lit. opg. ISBN 3-921760-31-3

Petra van Boheemen, Tussen Spanje en Oranje : Huis Bergh, Gelderland en de Tachtigjarige oorlog (‘s-Heerenberg, 1998)

Een “gemeine landtsregierung” voor Gelre en Zutphen? : de mislukte pogingen om in het gewest Gelre en Zutphen tot één College van Gedeputeerde Staten te komen / door Frank Keverling Buisman, in: Om daarmee vrijelijk te doen naar wil ende welgevallen : rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Fl. Gehlen . – [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], 1998. – p. 159-188

De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702 : de adel als historisch thema / G.H.A. Venner. [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], Publications de la Société historique et archeologique dans le Limbourg à Maestricht 134-135 (1998-1999) 267-426.

De overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre (1543-1795) / A.M.J.A. Berkvens, W.J.H.M. van de Pas en G.H.A. Venner.
In: “Flittich erforscht und gecolligeert…” : opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis / onder red. van A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen en G.H.A. Venner: (1995), p. 187-225.

A. Wiggers, M.G. Spiertz, G.J. Mentink, Gids voor de studie van reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500-1700 : bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland (Utrecht, 1988)

De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584 / uitg. door J.H. Kluiver ; [eindred. Th.S.H. Bos, J.P. de Valk]. – Amsterdam : Verloren, 1984. – 143 p. : ill., krt., portr. ; 23 cm. – (Nederlandse historische bronnen ; 4)j. Speciaal nr. van: Nederlandse historische bronnen ; dl. 4. – Met lit.opg., reg. ISBN 90-6550-102-9

De reglementen van de Staten van het Overkwartier van Gelder / door G. H. A. Venner. – [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], Publications de la Société historique et archeologique dans le Limbourg à Maestricht , 114 (1978) 141-223

P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen, Gelderland van 1566-1609 (Zutphen, 1975)

De organisatie van de Staten van het Overkwartier van Gelder gedurende de periode 1590-1602 / G.H.A. Venner. – [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], Publications de la Société historique et archeologique dans le Limbourg à Maestricht 110 (1974) 287-324, bijl.

De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen / door Adriana Johanna Maris. – ‘s-Gravenhage : De Residentie, 1939. – 552 p. ; 24 cm
Proefschrift Utrecht. – Met lit. opg. en index.

Veen, J.S. van (ed.), Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567 (Arnhem, 1914)

K. Vos, Martelaars uit Gelderland (1550) (‘s-Gravenhage, [1913])

J.S. aan Veen, Bijdragen tot de geschiedenis der hervorming in het Overkwartier van Gelderland (1543-1568) : (Roermond, Venlo en omstreken) (Z.pl., [1905])

J. van Vloten, Oranjes krijgsbewegingen in ‘t Overkwartier van Gelderland (1572) / van Vloten. – [S.l. : s.n.], [ca. 1860]

Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. : Donderdag den 28 augusti 1777 … – [S.l.] : [s.n.], [1778] (Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en zoonen …). – [36] bl. : facs. ; in-2. – [A-B] 2 [C] 10 [D] 12 [E] 6 [F] 4 [G] 2 (A1, D1, E5 blanco; E6 ontbreekt, blanco?)
Zonder afzonderlijk titelblad. – Bevat: ‘t Origineel provisioneel tractaat van de naerdere Unie, tusschen die van den Furstendom Gelder en Graafschap Zutphen … geraampt tusschen die Gedeputeerden van Holland, Zeeland … geteekent te Utrecht 6 Dec. 1578 (gedrukt met de oude letters van de Delftse drukker Aelbert Hendricxz); ‘t Origineel tractaat van de naerdere Unie, tusschen … Gelre en … Zutphen … 23 Jan. 1579, en d’ Origineele acte van submissie, waar by de middelen van constraincte tegens onwillige provintien zyn gearresteert … 13 Julij 1579.