Gravelines / Grevelingen


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 231-233.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14, 313.

Website

Gravelinas, 1558

Prent

Eccovi amant[i]s[si]mi lectori il vero sito della battaglia data nel anno 1558 a di 13 di Iuglio intorno a Gravellina infra l’campo de Philippo Re di Spagna et di Inghliterra & et Henricho Re di Francia…. – Niet op schaal ; . – [Venezia? : s.n., ca. 1565]. – 1 krt. in vogelvlucht. : kopergravure. ; 30×43 cm
Toont de slag bij Gravelines in Juli 1558 tussen Philips II en Hendrik II. – Titel ontbreekt; begin van de toelichtende tekst is als titel genomen. – Lit.: vrg. Tooley (1939) nr. 604. – Krt. bestrijkt het gebied tussen Calais, Cassel, Bergues en Duinkerken.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 002-08-013

Literatuur

Gravelinas 1558 : los tercios de Felipe II conquistan la supremacía continental / Alberto Raúl Esteban Ribas. – Madrid : Almena Ediciones, 2010. – 119 p. ; 24 cm. ISBN 978-84-92714-15-5
Plaatsingscode UB Leiden: in bestelling, 31 maart 2011

Gravelines : de la place forte à la ville comtemporaine ; – Gravelines : Musée de Gravelines, 2007. – 191 p. : ill. ; 24 cm. – (Histoire et patrimoine). ISBN 290856622.
Plaatsingscode UB Leiden: 3087 G 14

Gravelines : mille ans d’histoire : galerie de portraits / par Généalogie Association Gravelines ; [sous la direction de Jean Deplanchon]. – [Gravelines] : Généalogie association Gravelines, [2000]. – 395 p. : ill. ; 24 cm. – (Collection Origines). ISBN 2-9514075-5-6
Plaatsingscode UB Leiden: in bestelling (via Louis Sicking, Opleiding Geschiedenis)

Gravelines et son patrimoine / [Claudie Boissé … et al.]. – Dunkerque : Westhoek-Editions, 1983. – 199 p. : ill. ; 21×22 xm cm. – (Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France ; no. 110). ISBN 2-903077-85-1

Histoire de Gravelines : porte de Flandre et de ses hameaux, des origines à la Libération / Georges Dupas, avec la collaboration de Patrick Oddone. – Dunkerque [23, rue Vauban 59140)] : Westhoek, 1981. – 663 p. : ill. ; 24 cm. – (Collection Histoire). Includes bibliographical references. ISBN 2-903077-20-7

Die Schlachten bei St. Quentin (10. Aug. 1557) und bei Gravelingen (13. Juli 1558) : nebst einem Beitrag zur Kenntnis der spanischen Infanterie im 16. Jahrhundert / Henning von Koss. – Vaduz : Kraus Reprint, 1965. – XVI, 161 p. : ill., krt. ; 23 cm. – (Historische Studien ; H. 118). Reprogr. herdr. van de uitg.: Berlin, 1914. – Proefschr. Giessen.

De slag bij Grevelingen, 15 Juli 1558 / H.D. Buurman. In: Ons leger : algemeen orgaan voor weermachtsbelangen : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging “Ons Leger”, ISSN 0030-2724: vol. 37 (1953), afl. 12, pag. 22.

Die Schlachten bei St. Quentin (10. 8. 1557) und bei Gravelingen (13. 7. 1558) : nebst einem Beitrag zur Kenntnis der spanischen Infanterie im 16. Jahrhundert / von Henning von Koss. – Berlin : Ebering, 1914. – P. [122]-164, [2] bl. : krt. ; 23 cm. Proefschrift Giessen. – Teildruck.

Correspondance de Valentin de Pardieu, seigneur de la Motte … (1574-1594) / publ. par I.L.A. Diegerick. – Bruges : Vandecasteele-Werbrouck, 1857. – VIII, 343 p. : facs. ; 23 cm. Index.

Eloge historique du comte d’Egmont décapité à Bruxelles le 5 juin 1568 : suivi du dénombrement de l’armée de Philippe II et de la relation des batailles de St. Quentin et de Gravelines, pièces officielles et inédits, extraites des archives de la ville de Dinant sur Meuse / J.J. de Cloet. – Bruxelles, 1825. – II, 34 p. : ill. ; 25 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 5 B 23

Placcaet van mijn Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, inhoudende verbodt van niet te mogen varen opte havenen van Grevelingen, Duynkercke, Nieupoort, Sluys ende andere buyten-duyns van Vlaenderen gelegen …. – Middelburgh : Weduwe en erffgenamen van Symon Moulert, 1637. – [19] p. : wapen Admiraliteit Zeeland. ; 23 cm. Bevat tevens: Placcaet van mijn Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, inhoudende ‘t scherp verbot van opte steden, havenen ende plaetsen, wesende onder ‘t ghebiedt van den koningh van Spaengiën … geen toe-voer uyt te Vereenichde Nederlanden te doen … (gedaan 4 juli 1591). – Besloten 7 nov. 1598.

Placcaet van mijn Heren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, inhoudende verboth van niet te moghen varen op-te havenen van Grevelingen, Duynkercke, Nieupoort, Sluys ende andere buyten-duyns van Vlanderen ghelegen, van ghelijcken den uytvoer vande binnen-landts ghewassen graynen, midtsgaders teghens de defraudatien vande convoyen ende licenten … – ‘s Gravenhage : Aelbrecht Heyndricksz, 1598. – [44] p. ; in-4. – a-E 4 F 2. Zeventiende-eeuwse nadruk, verm. door Broer Jansz.

Placaet van mijn Heeren de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. : Inhoudende verbodt, van niet te moghen varen opte havenen van Cales, Grevelingen, Duynkercke, Nieupoort, Sluys ende andere, buyten ‘s duyns van Vlaenderen gelegen: van ghelijcken den uyt-voer vande binnen-lants ghewassen greynen: mitsgaders tegens de defraudatien vande convoyen ende licenten … – In ‘s Graven-Hage, : by Aelbrecht Heyndricksz. …, 1597. – [24] p. ; in-4
Uitgevaardigd 23 Juli 1597. – Bevat ook: Placaet van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Inhoudende scherp verbodt, van opte steden, havenen ende plaetsen, wesende onder ‘t gebiet vanden koningh van Spaengien, ende Rijcken van Spaengien … gheen toe-voer … te doen, van salpeter, buspoeder, geschut … nochte tarwe, rogge … (uitgevaardigd 4 juli 1591).

Placcaet van mijn heeren die Staten Generael […] inhoudende verbot van niet te mogen varen opte havenen van Calais, Grevelingen, Duynkercke, Nieupoort, Sluys, ende andere buyten duyns van Vlaenderen ghelegen. – s’Gravenhaghe, A. Heyndricksz. pr., 1596, 1596. – in-4. – A4. Issued 24-07-1596. – TB 6947.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 958; PAMFLT 1596: 2